Przychodnia

Przychodnia Specjalistyczna „Macierzyństwo i Życie” to wielospecjalistyczne centrum leczenia ambulatoryjnego oferujące pacjentkom pełny zakres diagnostyki i leczenia w zakresie ginekologii i położnictwa z możliwością konsultacji urologicznych, andrologicznych, ginekologiczno-endokrynologicznych i uroginekologicznych. W ośrodku można przeprowadzić pełną diagnostykę ultrasonograficzną, badania laboratoryjne oraz drobne zabiegi ginekologiczne. Współpracujemy z psychologiem oraz dietetykiem.

Podstawą diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej jest NaProTECHNOLOGY. Zatrudniamy instruktorów Creighton Model FertilityCare System, który jest fundamentalny dla diagnostyki i leczenia niepłodności w operciu o zasady NaProTECHNOLOGY. W latach 2007-2013 w ośrodku realizowaliśmy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „NaProTECHNOLOGY – innowacja w leczeniu niepłodności”.

Współpracujemy z Uniwersytetem Stanu Utah (Salt Lake City, USA) w realizacji międzynarodowego projektu iNEST oceniającego skuteczność NaProTECHNOLOGY w leczeniu niepłodności (http://medicine.utah.edu/dfpm/public-health/ocrh/studies/inest/). Aktywnie uczestniczymy w pracach International Institute for Restorative Reproductive Medicine (restorative-reproductive-medicine.com).

Na oficjalną inaugurację naszej działalności wybraliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2010 aby podkreślić wymiar szacunku dla życia i wdzięczność dla Kościoła za pomoc i prowadzenie w wymiarze życia osobistego i pracy zawodowej.