Inwestycja finansowana z EFRR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Projekt w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i Innowacje

Tytuł projektu:
NaProTECHNOLOGY® – innowacja w leczeniu niepłodności

Wartość projektu: 507 712,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 355 398,40 zł

Beneficjent: Macierzyństwo i Życie Sp. z o.o.

Punkty Informacyjne RPO:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
Punkt informacyjny tel.: 0-81 44 16 750
http://www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
e-mail: lawp@lubelskie.pl
http://www.lawp.lubelskie.pl
Punkt Informacyjny LAWP: tel.: 0-81 462 38 31, 0-81 462 38 12